ორგანიზაციები

 


გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ბავშვთა ფონდი


საერთაშორისო ორგანიზაციები - ჩრდილო–ატლანტიკური ალიანსი
ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსი ჩრდილო-ატლანტიკური ალიანსის (NATO) საპარლამენტო ასამბლეა
საერთაშორისო სასამართლო ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია
მსოფლიო ბანკი აერთაშორისო სავალუტო ფონდი

საერთაშორისო ორგანიზაციები - ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი
საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია ევროპის განვითარებისა და რეკონსტრუქციის ბანკი
მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაცია  გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაცია
ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტო ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაცია
მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია
სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაცია
ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაცია მსოფლიო საფოსტო კავშირი
ეკონომიკური განვითარებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაცია ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია

შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირი
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია საერთაშორისო ამნისტია
 
აარჩევნო სისტემების საერთაშორისო ფონდი ჟურნალისტთა საერთაშორისო ორგანიზაცია
ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაცია
თავისუფლების სახლი
ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია კრიმინალური პოლიციის საერთაშორისო ორგანიზაცია
დემოკრატიისა და ეკონომიკური განვითარების ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა
აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო გაეროს ქალთა ორგანიზაცია
ევროპის კავშირი ევროპის საბჭო